Høringssvar fra Heidi Skarås

Dato: 11.09.2021

Jeg er helt uenig i at helseopplysninger skal brukes til en inngangsport til goder, kunne bli utesteng for, eller for å begrense friheten til folk. Dersom denne såkalte vaksinen hadde fått slutt på pandemien, så hadde flere land, bla Israel kunne vært et eksempel nettopp det. Men det viser seg å være omvendt, og det kan man også følge med på Worldmeter, om smitte, sykehus opphold og død som eskalerer i takt med vaksinasjon. Nå leser vi jo fra Israel at de som har hatt 2 doser ikke er full vaksinerte lengre, og at de må ha både en 3. og en 4. booster, med hva det nå enn måtte være av hemmeligheter fra selskaper med null erstatningsansvar. Alle leger og forskere som har et annet syn, med både fagfellevurdere studier og har erfaring med å behandle korona blir jo sensurert. Og få tør å stå fram å mene noe annet enn narrativet msm forkynner. En liten gruppe mennesker har klart å få 60 års hemmelighets hold om tiltakene. Da er det skremmende at så mange andre i ledende stillinger synes tiltak etter tiltak bare kan pågå. Hva om alle disse hemmeligheter kunne blitt avslørt? Fare for rikets sikkerhet..! Hva skjer? Har vi myndigheter som beskytter folket eller seg selv til fordel for div goder. Noe(n) styrer dette showet som ingen og få vet om. De har penger og makt, og innflytelse på det meste av media. De har en fot og en arm i alle de store organisasjoner i verden og påvirker dithen de vil. Hva hadde verdens innbyggere gjort dersom disse 60-års hemmeligheter var tilgjengelige for alle? Skal vi vikelig ha koronapass for/mot noe som er hemmelig?!? Det er iallfall ikke pga et virus de aller aller fleste tåler godt, og heller ikke et bevis for at man er beskyttet når man er vaksinert, for de aller fleste som blir smittet og dør er dobbelt vaksinerte. Vaksine pass = segregering, apartheid, eksluderende og et samfunn vi ikke vil ha. Det er i mot alt mennesker på jord har kjempet for i all tid; frihet, likhet og menneskeverd.