Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 168616

Dato: 21.09.2021

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven vedrørende covid-19.