Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 492554

Dato: 10.09.2021

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 må ikke forlenges!

Det er i strid med Grunnloven, menneskerettigheter og barnekonvensjonen. Det er nok av menneskefiendtlige overgrep fra Regjeringen nå, og det er ikke lenger nødvendig. De gamle og utsatte gruppene er fullvaksinerte, og barn får bare milde symptomer.