Høringssvar fra H. Ødegård

Dato: 15.09.2021

Nei, det er ikke lenger grunnlag for slik inngripen i befolkningens selvbestemmelsesrett.