Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 433311

Dato: 12.09.2021

Nei! Ikke noe forlengelse av dette!