Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 172336

Dato: 21.09.2021

Vi må slutte med dette. Livet må gå videre. 99,99% overlever smitte.