Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 109135

Dato: 14.09.2021

Jeg er uenig i forslaget!