Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 130927

Dato: 15.09.2021

Dette går i strid mot Grunnloven og menneskerettigheter. Det er NEI til forlengelse fra meg.