Høringssvar fra vilde nordheim evensen

Dato: 24.09.2021

Det er helt ubegrunnet og unødvendig med forlenging av midlertidige forskriftshjemler.

Politikerne har tatt seg alt for tilrette og gjort alt for store inngrep i folks liv. Når de nå har bestemt seg for å åpne samfunnet helt er det enda mindre grunn til at den skal forlenges.

Nå som alle som vil har fått tilbudt vaksine og folk ikke blir noe særlig syke av viruset er det å forlenge hjemlen helt unødvendig. Det skaper bare mindre tillit til politikerne og at de handler med fornuft og fakta.

Jeg sier NEI.