Høringssvar fra Inger-Lise R.

Dato: 24.09.2021

Innspill til høring:

Jeg er svært negativ til forlengelse av bestemmelsene i sin nåværende utgave.

De bestemmelsene som nå ønskes videreført er i utgangspunktet et hastverksarbeid som verken er utredet eller behandlet på en forskriftsmessig måte. At slike midlertidige og dårlig underbygde bestemmelser i praksis nå ønskes videreført/gjort permanente uten foranliggende nødvendige demokratiske prosesser, er kritikkverdig. Det at høringsforslaget kom på et svært ugunstig tidspunkt rett før et valg og med kort tidsfrist får meg til å mistenke at bestemmelsen ikke ønskes behandlet på en skikkelig måte («liksom-høring»). For oss som har vært og er berørt av dagens bestemmelser oppleves disse som alt for generelle, lite gjennomtenkte, ulogiske, unødvendig strenge, i strid med grunnlov og menneskerettigheter, uforholdsmessige og vanskelige å forstå. Om myndighetene tenker å opprettholde folkets tillitt til at reglene er til for ivaretakelse av smittevern i forbindelse med grensepassering, må det tas en seriøs og grundig gjennomgang på dagens bestemmelser. I sin nåværende form bør de umiddelbart skrotes. Det er på høy tid at myndighetene gjør det arbeidet som er nødvendig for å få et godt bearbeidet, gjennomtenkt og begrunnet lovverk også på dette området.

Mvh

Inger-Lise R.