Høringssvar fra Gunnar Holth

Dato: 15.09.2021

Nei. Ingen forlengelse.

Hele nedstengningen, med innføringen av forskriftshjemler om koronasertifikat, innreisekarantene, isolering og begrensning i bevegelsesfrihet, ble utløst av en aktør Solberg-regjeringen holder hemmelig. Informasjon i forbindelse med avgjørelsen er forsvunnet ved "et uhell". Betydelige deler av den gjenværende informasjonen er vernet mot offentlighetens innsynsrett i 60 år.

Hemmelighold av den virkelige grunnen for å påføre folk belastninger er definisjonen på en konspirasjon. Det alene er grunn nok til at nedstengningen og det medfølgende bruddet på demokratiske rettigheter aldri skulle ha funnet sted.

I løpet av influensaperioden har det også kommet inn sterke invendinger når det gjelder tester, ekstraordinært krisestempel, vaksiner og vaksinepress fra et betydelig antall kvalifiserte forskere og leger.