Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 643465

Dato: 13.09.2021

Jeg er STERKT imot forlengelsene av unntaksfullmaktene - de såkalt "midlertidige" forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfriheten i fbm. SARS-CoV-2 - de snik-innføres og blir permanente. Og det er i praksis ikke lenger regjeringen som styrer Norge, men FHI, Nakstad, Guldvog... TOTALT UAKSEPTABELT.

Pandemien er over! "Smittet" er langt i fra ensbetydende med "syk".

Det er helt uhørt om Norge må fortsette i dette diktaturet.