Høringssvar fra Steffen Savland

Dato: 13.09.2021

Kjære helse- og omsorgsdepartement og regjering.

Kongeriket Noreg har våre spesielt heldige gjennom denne pandemien og vi bør førebygge oss for å vende tilbake til normale tilstander. Med fleire vaksinerte i samfunnet, samt eit relativt lavt tal innlagte og sjuke i forhold til smittetal, så vil eg være forsiktig i å forlenge dei midlertidlege forskriftshjemler som forslaget rører ved.

Mvh

Steffen Savland