Høringssvar fra Inger Haldis Svensen

Dato: 24.09.2021

Jeg støtter ikke forslaget om forlenging av denne loven.

Jeg mener loven ikke er forenelig med bærende prinsipper i et fritt, demokratisk samfunn. Virkemidlene er altfor omfattende i forhold til risiko.

Jeg kan ikke støtte at det utøves press, til dels tvang og diskriminering i forbindelse med smittevern og vaksinering.

Å vaksinere barn definerer jeg som overgrep. De har ikke mulighet til å gi informert samtykke. Det er altfor lite forskning og kunnskap om bivirkninger, særlig langtids...

Jeg opplever det som et stort paradoks at vi har blitt utsatt for det jeg kaller fryktpropaganda i halvannet år fra våre myndigheter. Jeg mener representanter for myndighetene, som våre foresatte, har som oppgave å gjøre det motsatte, nemlig skape ro, trygghet og forutsigbarhet.