Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 350129

Dato: 11.09.2021

Koronasertifikatet er diskriminerende og må opphøre straks!