Høringssvar fra Ann C. Hansen

Dato: 15.09.2021

Dette er helt hinsides og imot grunnloven vår!! Myndighetene har i forbindelse med coronapandemien innført de strengeste tiltak og inngripen i det norske samfunn siden krigen. Løftet har vært en kortvvarig folkedugnad for å «flate ut kurven»

Regjeringen ba i fjor om utvidede fullmakter fra Stortinget frem til sommeren 2021, noe som heldigvis ble avvist av et våkent storting. I vinter ba regjeringen om hemmeligholdelse av beslutningsgrunnlag og beslutningsprosesser i 100 år, men dette ble begrenset til 60 år. Hva er det som ikke tåler dagen lys?! Folket har rett på å vite sannhetene.-

I løpet av snart halvannet år er det ikke bygget opp kapasitet for intensivplasser i Norge, den inngripende nedstengningen av landet er ikke tilstrekkelig begrunnet og grensene er ikke stengt for innreise fra flere land med høye smittetall. Det er ikke innført logiske tiltak mot smittespredning.

Det hele bærer preg av en kaotisk og villkårlig tilnærming. Helsemyndighetene har ikke informert befolkningen godt nok om det pågående vaksineforsøket - som ikke er avsluttet før i 2023 - eller om eventuelle langtidseffekter av vaksinene som administreres. Det advares fra flere fagkvalifiserte innen mikrobiologi, virologer og tusenvis flere innen helsepersonell/advokater/spesialister at dette er et ekspriment med sterke advarsler om å ikke la seg injisere!! Bivirkningene begynner å melde seg i hopetall, det er beviselig med dokumenterte innlegg på sosiale medier i store grupper.

Derfor sier jeg STERKT NEI til forlengelse av de midlertidige forskriftshjemlene.