Høringssvar fra Liss Beate Clarke Restell

Dato: 10.09.2021

Nei til dette! Grunnlov og menneskeretten har vært fratatt oss lenge nok