Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 266210

Dato: 24.09.2021

Dette forslag må forkastes. Det er manglende grunnlag for et slikt forslag.