Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 352302

Dato: 10.09.2021

Dette finnes der ikke noe som helst tegn på demokrati. Her viser de tydelig at Norge ikke er et demokrati.