Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 175924

Dato: 22.09.2021

Jeg er sterkt uenig i forslaget om å forlenge tiltakene rundt covid-19 pandemien.

Vi har sett at fullvaksinerte kan både bli smittet og være smittebærere av viruset, og da ser jeg ingen logisk forklaring på at koronasertifikatet skal tas i bruk, eller fortsatt være i bruk. Jeg undres hvorfor visse restriksjoner som testing ved innreise i landet o.l. ikke lenger gjelder for vaksinerte, når de kan bidra til like mye smitte som uvaksinerte. Koronasertifikatet blir da ikke annet et en måte å splitte befolkningen på. Vi bør absolutt gå tilbake til normalen, uten tiltak nå, da vaksinedekningen er høy, og FHI går ut offentlig og mener viruset ikke lenger er en større trussel enn influensavirus. Vi som nasjon bør ikke fremprovosere splittelse blant folket, slik vi ser rundt om i verden nå. Vi vil vel helst unngå store demonstrasjoner og tvang som nå er tilfelle i andre land.

Når det gjelder innreisekarantene synes jeg ikke koronahotell er en god ide. Karanten, om nødvendig bør med fordel utføres i eget hjem, hvor en vil være mye mer isolert og beskyttet enn på et hotell, som en i tillegg selv må betale for.

Vi ser nå at det forventes en alvorlig influensasesong, fordi vi ikke har fått utsatt oss for den normale smitten, og det å forlenge tiltakene vil kun føre til at denne smitten igjen blir verre. Tallene viser at barn og unge har liten sannsynlighet for å bli alvorlig syke av Covid, dette vet vi etter snart to år med pandemi blant oss. Det vi ikke vet er langtidskonsekvensene av vaksinen. Nå bør vi tenke på de yngre i samfunnet, og heller beskytte og isolere de som er utsatt om de selv ønsker det. Vi må tenke på både den fysiske og psykiske helsen til barn og ungdom.

Nei til forlengelse av tiltakene. Nå må vi åpne opp for at det naturlige immunforsvaret vårt får kjempe mot dette viruset, på samme måte som vi gjør hvert år med influensa og andre virussykdommer. Går dette lengre er jeg redd for konsekvensene det får når smitten til slutt tar oss igjen. Dette er ikke et virus vi blir kvitt, men et vi må lære oss å leve med. Og da blir spørsmålet hvilket samfunn vi ønsker å være.

Dødeligheten i Norge har vært lavere i pandemiårene enn andre år, så hysteriet rundt pandemien er for meg uforståelig. Det beste vi kan gjøre er da å heller kontrollere importsmitte på en bedre måte. Vi har alle forutsetningene for å komme godt gjennom dette.