Høringssvar fra Turid Jørgensen

Dato: 21.09.2021

Den norske Grunnloven slutter ikke å gjelde på grunn av et virus. Det døde altså bare 12 stykker i Norge i løpet av hele august. Det dør ofte 300-500 per måned under sesonginfluensa. Altså ingen grunn overhodet til å øke statens makt over nordmenn, og dermed begrense våre friheter.

Statens oppgave er å forsvare våre friheter, ikke å stjele de "in the name of health and safety". Eller er det "health uber alles" som gjelder?