Høringssvar fra Vigdis

Dato: 13.09.2021

Nei til tvang!!!

Norges Grunnlov er landets høyeste rettskilde. Både våre borgerrettigheter og menneskerettigheter (som Norge har ratifisert) må følges og kan aldri overstyres av noen annen lov eller forskrift.