Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 214823

Dato: 24.09.2021

Koronasertifikat nør oppheves da det lager klasseskille i Norge.
Innmteisekarantene begrenser vår frihet, og slik smitteteylket er nå bør det oppheves . Ved negativ test bør en kunne reise hjem. Regjeringen har gått ALT FOR LANGT i å innskrenke vår bevegelsesfrihet, og har vist seg å vise en maktutøvelse vi ikke kan være kjent med i Norge.