Høringssvar fra May Linn Skage

Dato: 23.09.2021

Nå er det på tide at Norge tar tak i lærdommene av det siste året, ser på statistikk og forskning fra siste året både innenlands og utenlands, og tar nye valg for å åpne samfunnet. Dette er uholdbart, og nå er det nok. Dette er ett grovt brudd på følgende traktater og konvensjoner: (i) Nurenberg Koden knyttet til God Klinisk Praksis, (ii) artikkel 6 til UNESCO sin Universell Deklarasjon om Bioetikk og Menneskerettigheter og (iii) artikkel 13 og 27 i FN sin Menneskerettighets-konvensjon. Polarisering av samfunnet, diskriminering og forskjellsbehandling er ikke svaret. Forskjellsbehandlingen vi ser i dag knyttet til coronapasset og innreisetillatelser er klar diskriminering av de uvaksinerte, og er uholdbart. Nå er det på tide å åpne samfunnet igjen, på lik linje for alle. Vaksinen er frivillig, og det med gode grunner. Det skal på ingen måte gjøre noe forskjell på vaksinerte og uvaksinerte som det blir gjort idag, dette har på en måte ingen hensikt da vaksinen ikke hindrer spredning av viruset. Innreisekarantene har vært for å hindre spreding blant andre i samfunnet. Det gir derfor ingen mening at uvaksinerte får krav på karantene og testing, mens vaksinerte slipper testing og får gå rundt å spre viruset etter ferie i utlandet. Dette er ett klart brudd på Norges grunnlov, blant annet paragraf §98.

Det er heller på ingen måte meningsfullt og ha vaksine pass, da alle som nevnt over kan smitte andre med dette viruset, vaksinert eller ikke. Nå må dere våkne opp! Siste melding fra FHI var at dette nå kan "sees som på lik linje som vanlig influensa". Det sier jo sitt!