Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 150558

Dato: 17.09.2021

Nei til

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2