Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 272543

Dato: 24.09.2021

Høringssvar

Det har vært nitten måneder med redusert mulighet for å bevege seg fritt. Norge har vært et land som har kunnet kalt seg et demokrati hvor friheten har vært satt høyt. Vi er på tur til å bli et diktatur hvor mennesker skal høre på politikere som sier "må", "skal",og kaller kroppene til folk en "borgerplikt" å injisere. Sett fra mitt ståsted har det allerede gått for langt og vart for lenge disse midlertidige forskriftshjemlene. Nå ser vi barn lide, som har en uforutsigbar skolehverdag, hvor smittefrykt har blitt en dagligdags problemstilling, at barn ikke ønsker å gå på skolen i frykt for å smitte andre eller bli stigmatisert av medelever pga. testing og vaskinering. Det bidrar til enormt mye splittelser grunnet frykt. Frykten som skylde et virus vi aldri vil få bukt med, det vet alle med noen kurs i biologi. Vi mennesker hadde ikke kunne levd uten virus og bakterier, det er helt naturlig. det er også naturlig at virus muterer. Og det er naturlig å begrense sårbare i slike situasjoner, og nå som de er vaksinert bør det ikke være grunnlag slik jeg ser det å opprettholde disse midlertidige forskriftshjemlene.Hvorfor skal så barn og ungdom tvinges til vaksinering og gå mot sin egen sannhet i redsel for å bli stigmatisert for valget sitt om å ikke vaksinere seg?

Det er et overgrep mot det norske folk å la media styre fritt frem for å skremme mennesker. Å bli skremt på denne måten skaper mye traumer på lik linje med krig. Jeg ser mange likhetstrekk med psykologisk krigføring med disse nitten månedene vi har stått i nå. Jeg har har selv jobbet med traumatiserte barn og voksne som har krigstraumer. Vi står i fare for å ofre barnas fremtid med eventuelle bivirkninger av vaksine for å bekytte de sårbare som allerede er vaksinert. Da skulle de jo vært beskyttet likevel. Dette er for meg uklart og ikke tydelig nok definert. Heller ikke hvilke tiltak som har fungert og ikke .En evaluering er etter mitt syn viktig før en igangsetter disse strenge firhetsberøvende tiltakene.

Det snakkes om egne regler for de som har fått vaksiner og de som ikke er vaksinert for vaksinepass. På arbeidsplasser får noen trene og de som ikke har fått vaksine får ikke anledning til det noen steder. Disse splittelsene er undvendige sett i forhold til at de sårbare, elde og syke i samfunnet har fått vaksine. Skal vi ikke kunne besøke familie i utlandet eller ta i mot besøk fra kjente og kjære hvis vi ikke blir med på et medisinsk eksperiment? Avstanden har vært ille nok og har bidratt til å bryte ned naturlige firske mennesker immunsystem. Å sette barn og unge i karantene er et sosialt prosjekt som virkelig gjør skade. Å ikke la mennesker møte hverandre er gjort 19 måneders eksperiment på her i landet. Hvordan er selvmordstatistikken i 2020 og 2021 sammenlignet med tidligere år? Ikke bedre. psykisk uhelse slik jeg kjenner til har økt i disse nitten månedene. Å distansere seg fra mennesker er sosiale prosjekter som har vært prøvd ut før og som er svært skadelig, . Det er veldig skadelig for samfunnet og veldig inngripende i det norske folks liv.

Det vi nå har gjort er å redusere befokningens immunsystem gjennom handspritregimer og avstand så vi ikke tåler bakterier og virus lenger før vi blir kjempesyke.Det er den aller største trusselen vi står ovenfor nå.Når skal det snakkes om hvordan leve et godt liv, hvordan få det bedre, og hva hver enkelt kan gjøre for å ha det godt i livet i stedet for å utøve all denne kontrollen mot det norske folk? Vi har vært lydige lenge nok nå. En reprise av disse midlertidige forskriftshjemlene bør ikke utspille seg igen. Nå er det på tide å ta livet og landet tilbake til å være et samfunn i frihet hvor alle mennesker kan leve gode liv og oppleve at vi sammen tar vare på hverandre.