Høringssvar fra Roar Skogvoll

Dato: 18.09.2021

Dette forslaget bør umiddelbart stoppes siden det bærer preg av hastverk og utarbeidet under stress.

Et slik forslag bør håndteres som en reguler lovbehandling, høring og alminnelig debatt i Stortinget.

Slik det nå er håndtert betyr det at hjemlene antagelig ikke avveier de forskjellige hensyn mot hverandre så godt som de kunne og burde ha vært.

De inneholder heller ikke de kontrollmekanismene som burde vært på plass. Dette gjør det betenkelig å forlenge de nåværende reglene.

Fortsetter man å forlenge, så blir midlertidige hastehjemler lett normen. Det kan legitimere uheldige mønstre for senere kriser.

Det er også et moment at den offentlige opinionen fortsatt er preget av det vi har vært gjennom, og at grensene for hva som anses akseptabelt, kan være flyttet sammenlignet med hva som anses som akseptabelt under mer normale forhold.

Forøvrig finnes dette ikke et godt nok medisinsk grunnlag for å fortsette hjemlene og bruk av koronasertifikat.

I dag er det bl.a ikke forskjell på smitte mellom en vaksinert og en som ikke er vaksinert og nye tall fra helsemyndighetene i Israel vider at også dem som er dobbelt vaksinert kommer på sykehus, så koronasertifikat er uten hensikt.

Booster vaksiner ser heller ikke ut til å kunne bli løsningen. Nå har det rådgivende panelet for USAs CDC og FDA med 16 mot 2 stemmer vedtatt å avise å støtte en generell tilleggsvaksine, en såkalt «booster»-vaksine, til befolkningen.

Førøvrig er denne såkalte pandemien ikke verre en hva en kan forvente i en litt mer omfattende influensasesong, samt at det finnes svært gode og effektive medisiner, som f. eks Vermectin, som kan en betydelig reduksjon i både dødelighet og eventuelle bivirkninger etter covid.

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven og EMK. Det er ingen grunn til at helsebyråkrater skal få styre dette i ytterligere ett år uten kontroll og begrensninger fra lovgivers side.

Nå er det nok.