Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 119744

Dato: 14.09.2021

Kjære vår nye regjering.

Værsåsnill, vi folket klarer ikke dette regimet mer. Det ødelegger oss som mennesker, medmennesker, og i tiden folk skulle stå sammen, så har det etter 18 mnd revet familier, venner og samfunn fra hverandre. Barna lider, og de psykiske helselinjene er sprengt. Tiltakene tar liv, og legger liv i grus. Barns psyke er kraftig berørt av dødsfrykt, angst, og redsel for bakterier og sykdom. langtidsvirkningene av dette er også mulig ikke gjenopprettbare.

Dere plikter til å ta ett dypdykk ned i materien, og begynne å ha sikre ikke antydet data når det kommer til den reelle trusselen koronavirus utgjør, og modeller som viser den reelle faren disse tiltakene har på folk over så lang tid, og hvilke sykdommer som står ubehandlet pga disse tiltakene.

NOK er nok, det regner jeg også med den nye regjeringen er enige i, etter den store klemmefesten vi alle satt å så på under valget.

Vi er mange som ikke har sett våre venner eller hatt ett normalt liv på 18 mnd. Dette ligner terror. Og det må ta slutt. Nei til forlengelse.