Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 159225

Dato: 20.09.2021

Nei, disse midlertidige forskriftshjemlene skal ikke forlenges.

Media har ført en ensidig propaganda globalt, sannheten har bevisst blitt forvrengt og kneblet.

Det finnes ingen pandemi og helsemessige farer i samfunnet i forbindelse med SARS-CoV-2, dette er kun politisk styrt frykt og implimentering av nye føringer i samfunnet.

Det finnes derfor ikke grunnlag for å forlenge de midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene,samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.