Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 155718

Dato: 19.09.2021

jeg ønsker at alle Corona restriksjoner også Corona sertifikat opphører umiddelbart .
Det er lite dødsfall og smitte i Norge nå . Vaksineringen må også stoppe da det er alt for mange som dør av vaksinen og alt for mange bivirkninger , store mørketall der mange bivirkninger ikke blir meldt inn.