Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 558119

Dato: 13.09.2021

Jeg, som privat person, synes at samfunnet har ingen grunn til å beholdexrestriksjoner. Sykelighet er lav under kontroll og sykdomsformen er lett for friske mennesker med frisk immunitet. Risikogruppene er beskyttet. Alle restriksjoner skal avslutes umidelbart!