Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 199732

Dato: 23.09.2021

Svarer et klart NEI til dette. Helt uaktuelt. Ja til frihet og selvbestemmelse. Nei til overvåkning og tyranni. Vi lever godt med virus.