Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 139716

Dato: 16.09.2021

Nei nå er det nok. Det er ikke lagt frem noen målinger eller bevis på at slike tiltak virker. Det er kun et politisk maktspill om å kontrollere (og i neste omgang tyrannisere) menneskeheten.