Høringssvar fra Km.gruppen - Løyvehaver Sveio Taxi

Dato: 23.09.2021

Det Norske folk trenger ikkje forlengelse av nye udemokratiske smittevern lover. Der er ingen medisinsk dokumentert data på at norges befolkning trenger utvidede "tvangstiltak" eller straffeberammede tiltak. Det må umiddelbart åpnes for ein Medisinsk faglig debatt, hvor data og tallmateriale fra hele verden, blir synliggjordt, evaluert og forstått. Sensur, propagandamedia og politisk drevet prosesser, er den største TRUSSEL mot vårt DEMOKRATI.

Ber våre Stortingspolitikere være modige og ta tilbake styringsretten av dette landet. Det er ein "Pandemi" av influensere og mektige kapitalkrefter som setter dagsorden og styrer mediene. Dette må reguleres omgående.

Nürnbergkoden er skrevet for nettopp slike senarioer vi nå er midt oppi, Nürnbergkoden kunne og ville ikkje blitt skrevet og formulert i dagens Verdens Orden. Den ville blitt sensurert og kontrollert til Narrativet om "missinformasjon" og "konspirasjonsteorier". Det i seg selv er eit meget alvorlig VARSEL.

Mvh

Odd Arne Eikeland

5554 Valevåg