Høringssvar fra Sonja Rosøy

Dato: 24.09.2021

Regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernsloven må forkastes. Det er ingen unntakstilstand. Alle har fått tilbud om vaksine mot et virus som er mindre dødelig enn sesonginfluensa. Nok er nok!!