Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 267487

Dato: 11.09.2021

Så lenge foreldre mister retten til å kunne være hjemme med barn, og bruke av sykt-barn-dager til dette, så kan ikke denne forskriften forlenges. Barn under 12 er ikke tilbudt vaksine, og de er også frarådet det av ulike myndigheter verden over, det gjelder forøvrig også barn over 12 år. Nå er store deler av befolkningen vaksinert, og viruset har en overlevelsesgrad på 99,9%.