Høringssvar fra Atle Vilming

Dato: 13.09.2021

NEI.