Høringssvar fra Norges Kommunistiske Parti

Dato: 24.09.2021

Høringssvar fra Norges Kommunistiske Parti

Dato: 24.09.2021 Svar fra Norges Kommunistiske Parti (NKP) til forslag om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Portforbud og midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet må ikke bli en del av loven!

NKP mener at portforbud og begrensninger i bevegelsesfrihet er et særdeles ytterliggående inngripende tiltak. Det er unødvendig å gi myndighetene en slik fullmakt ved innføring av dette.

Kreftene som innførte dette i Norge sist, under andre verdenskrig, avviste vi én gang for alle. Det er ingen krigstilstand i Norge i dag som er en trussel mot rikets sikkerhet eller selvstendighet. Et portforbud eller begrensninger i bevegelsesfrihet er et helt uforholdsmessig inngrep og forslaget bryter med norske demokratiske tradisjoner. Ingen vitenskapelig forskning viser at portforbud eller begrensninger i bevegelsesfrihet verken bekjemper viruset eller at viruset smitter mer noen timer i døgnet enn andre.

Forslaget vil ramme fattige mer enn rike. Om regjeringens forslag videreføres vil arbeiderklassen nok en gang bli taperne og vinnerne bli kapitalens økonomi. «Hold dere hjemme, mens vi fire-dobler strømregningen», eller at folk tvinges på hotell for egen regning, for eksempel.

Det blir feil å favorisere de som er vaksinert, og utestenge de som har valgt eller ikke kan vaksineres. Dette er med på å skape klasseforskjeller ved at folk kan miste jobben eller ikke blir ansatt uten vaksiner. Sosialt vil dette særlig ramme den delen av arbeiderklassen som ikke kan delta på skolemøter, konserter, dans, sport eller andre kultur nødvendige arrangementer og så videre.

Forslaget bryter med menneskerettighetenes artikkel 13: «enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.» I Norge har vi gode tradisjoner med folks rett til å bruke fellesarealer og allemannsrett. Dette har også vist seg å ha positive effekter i pandemi-tiden og forbedret folkehelsen og dødeligheten har gått ned, når flere prioriterer mosjon i norsk natur.

Det er ikke nødvendig at myndighetene får enda mer makt og kontroll over innbyggerne. Det har myndighetene allerede rikelig av i de tiltakene som til enhver tid gjelder for å begrense smitten. Artikkel 1 i menneskerettighetene sier blant annet at alle mennesker «er utstyrt med fornuft og samvittighet». Med forslag om portforbud antyder myndighet mistro til egen befolkning. Norges befolkning har i pandemien vist at de kan tenke selv og er flinke til å begrense smitten, der myndighetene har lagt til rette for at dette kan innfris.

Myndighetene har brist i logikken, når de foreslår forlengelse av portforbud og begrensinger i bevegelsesfrihet for en allerede lydig befolkning med lavt smittetall og høy vaksineringsvillighet, og samtidig tillates infiserte (amerikanske) NATO-soldater tidenes militærøvelse på norsk jord midt under en pandemi. Og borgerskapets lakeier har under pandemien kunne reise til utlandet og utsatt oss andre ved å kunne komme infisert hjem fra møter og ferier, uten særlige begrensinger eller kontroll.

Forslaget om forlengelse av lovendring kommer for øvrig heller ikke fra folket. Myndighetene må ikke gis anledning å ilegge portforbud eller begrensninger i bevegelsesfrihet. Myndighetene må vise tillit til egen befolkning.

I og med at myndighetene i flere saker utøver manglende rettsikkerhet for arbeiderklassen i Norge, mener NKP at det er feil å gi de samme myndighetene mulighet for å innføre portforbud og andre begrensende muligheter i befolkningen. NKP avviser myndighetenes forslag om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og portforbud og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.