Høringssvar fra Edel Solberg Skoland

Dato: 24.09.2021

Jeg er helt i mot dette!

Tiltakene står ikke i samsvar med det som skjer!