Høringssvar fra Tora Bjørg Haugum

Dato: 20.09.2021

Desse midlertidige høyringsheimlane bør opphøyre snarast!
Det finst ingen grunn til å vidareføre dei.