Høringssvar fra Bratislav Arandjelovic

Dato: 20.09.2021

Jeg er sterkt imot forlengelse av midlertidige forskriftshjemmler! Slike er unødvendige nå når de fleste er vaksinert. Faren av misbruk av ubegrenset makt som slike forskrifter gir er mye farligere enn selve virus. Tror at norske borgere har fulgt regler og har fortjent tillit og en demokratisk styring framover.