Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103526

Dato: 14.09.2021

Jeg bare vil vise til nødvendigheten av ivaretakelse av menneskerettighetene, før de mistet sin verdi. De er verdt å kjempe for i en kaotisk tid. Tusen takk !