Høringssvar fra Tove Marki

Dato: 24.09.2021

Statens inngripen i forhold til menneskers bevegelsesfrihet er allerede overskredet. Det er nok nå.

Tove Marki