Høringssvar fra Thor-Even Strømme

Dato: 13.09.2021

Alle lovhjemmler for å begrense borgernes frihet begrunnet med korona bør nå avvikles. Korona nå utgjør ingen samfunnsmessig risiko. Derfor ingen grunn til å videreføre disse.