Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 404333

Dato: 12.09.2021

Nei til videreføring. Krisen er over, herav ingen grunn til videreføring.