Høringssvar fra Kristin

Dato: 24.09.2021

Å iverksette slike lover går imot vår egen Grunnlov(!?) og våre klart definerte menneskerettigheter. Det er veldig merkelig at et virus med overlevelsesrate på over 99 %, blir lagt til grunn for å begrense vår frihet, kreve innsyn i vår personlige helse og innskrenke våre rettigheter. Dette er et alvorlig maktovergrep mot befolkningen, og helt ufattelig at regjeringen behandler det norske folk på denne måten. NEI til tyranni.