Høringssvar fra Anne Killingmo

Dato: 23.09.2021

Nei til forlengelse av smittevernloven og høringen!