Høringssvar fra Adrian Langset

Dato: 24.09.2021

Forlengelse av midlertidige lover vil være et brudd (pr. definisjon det samme som høyforræderi og landssvik) på flere av Grunnlovens mest sentrale paragrafer, deriblant

  • § 16. Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse.
  • § 96. Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom. Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.
  • § 101. Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner
  • § 106. Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.
  • Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.
  • § 109. Enhver har rett til utdannelse,
  • § 112. Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.

Jeg vil minne ansvarlige og medvirkende i denne avgjørelse om at den som adlyder en befaling hvis hensikt er å forstyrre Stortingets frihet og sikkerhet, gjør seg derved skyldig i forræderi mot fedrelandet.

Vedlegg