Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 232350

Dato: 24.09.2021

Nå har myndighetene erklært Norge åpnet fra 25/9-21 kl 16, så nå får dere være konsekvent og bare skrote disse reglene, ingen grunn til fortsatt holde folk på "pinebenken" med ytterligere forlengelser av midlertidige forskriftshjemler om bl.a. koronasertifikat og innreisekarantene.

Geir Bukholm i FHI gikk i går ut og sa at "coronaviruset ikke lenger er farligere enn andre luftveisinfeksjoner " og betegnet dette viruset på linje med vanlig influensa så nå får dere/myndighetene sette en endelig sluttstrek på det noen av dere har kalt epidemi og andre pandemi.

Det er nok nå. Nå får dere være konsekvent med hva pressekonferansen har gått ut med i dag. Regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes!