Høringssvar fra Bente Moe

Dato: 13.09.2021

Jeg protesterer mot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasetrifikat og

innreisekarantene, samt isolering og begrensning i bevegelsesfrihet .

Vennlig hilsen Bente Moe